De grote reikwijdte van 400.000 GENERATIES

Blogs over de evolutie van de mens

Blogs over onze evolutie

Ik heb nooit eerder geblogd, maar aan dat tijdperk is zoals je ziet nu een einde gekomen. Dat komt door het onderwerp dat me al 12 jaar lang zo na aan het hart ligt dat het min of meer een deel van mezelf is geworden: de evolutie van de mens. Op deze website kun je onder de tab “Over Dick Slagter” lezen hoe ik daaraan verslingerd raakte. In dit eerste blog vertel ik wat meer over de ontzaglijke reikwijdte van het onderwerp en de blogs die je nog kunt verwachten.

In de blogs die ik zal gaan schrijven belicht ik niet alleen de grote onderwerpen van de evolutie van de mens, zoals het rechtop lopen en het ontstaan van taal, maar ook allerlei minder opvallende aan onze evolutie gerelateerde onderwerpen. Ik noem er een paar. Waarop is de titel van het boek eigenlijk gebaseerd? Waarom stond de wieg van de mensheid niet op de savanne maar in het oerwoud? Waarom zijn de samenlevingen van de jagers en verzamelaars, zoals die van het San-volk uit Zuid-Afrika op de blogfoto, zo ontzettend belangrijk om onze evolutie te begrijpen? Als twee ouders gaan scheiden en één ouder wordt verstoten, waarom is dat dan vrijwel altijd de vader? Waarom nemen mensen zo gemakkelijk andermans kinderen op, terwijl dit bij andere mensapen zeer uitzonderlijk is? Waarom koken alle mensen op de wereld en doet geen enkel ander dier ons dit na? Welke invloed had het komen en gaan van ijstijden op onze evolutie? Hoe moeten we ons nu verhouden tot neanderthalers? Hoe beoordeel je een verhaal, zoals dat in 400.000 GENERATIES of andere boeken over onze evolutie is beschreven, op zijn wetenschappelijke merites? Hoe komt het dat we er nog altijd zijn? Waarom zijn mensen meestal vriendelijk, maar soms ook ontzettend vijandig jegens anderen? Waarom kunnen de mensen van het San-volk goed model staan voor het volk waaruit alle mensen die nu leven op de wereld zijn voortgekomen? En niet in de laatste plaats: waarom is kennis van onze geschiedenis eigenlijk belangrijk?

Je ziet het, de onderwerpen zijn eindeloos. Dat is ook niet vreemd. In een boek dat de evolutie van de mens vanaf zijn ontstaan tot heden beschrijft komt vrijwel alles dat ons mens maakt aan bod en dat is ontstellend veel. Ik weet kortom wel dat ik nu met bloggen ben begonnen, maar niet wanneer het ophoudt.

Vragen?

Heb je een vraag over de evolutie van de mens of over iets dat je gelezen hebt in 400.000 GENERATIES? Gebruik dan het contactformulier dat je kunt vinden op de website. Ik antwoord altijd, ook als ik het antwoord niet weet.

400.000 GENERATIES. Het verhaal van ons allemaal. Ook dat van jou.

Bestel het boek